KOSTEN

De tarieven van Advocatenkantoor Den Hollander zijn helder. Er zijn geen verborgen kosten, zodat u altijd weet waar u aan toe bent.

Mijn werkzaamheden worden in beginsel verricht op basis van een uurtarief. Door een efficiënte werkwijze en minimale overheadkosten kan een concurrerend tarief worden aangeboden.

Het basisuurtarief bedraagt in 2022 € 190,00 exclusief 21% BTW.

Veel advocaten rekenen boven hun uurtarief nog 5 tot 8% kantoorkosten. Bij advocatenkantoor Den Hollander bent u geen kantoorkosten verschuldigd.

Afhankelijk van het belang van de zaak en van de spoedeisendheid kan van het uurtarief worden afgeweken. Dit wordt uiteraard vooraf aan u medegedeeld. Advocatenkantoor Den Hollander behandelt geen zaken op basis van een zogeheten ‘toevoeging’.

 

Het griffierecht, dat zijn de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor het behandelen van de echtscheiding, bedraagt in 2022 € 314,00.

De kosten van uittreksels variëren per gemeente.

Declaratie

De werkzaamheden worden in beginsel na afloop van elke kalendermaand gedeclareerd en verder na afloop van de behandeling van een bepaalde zaak. Bij elke declaratie wordt een specificatie van de bestede tijd verstrekt. Er wordt gewerkt met eenheden van 10 minuten. De declaratie is in het algemeen opgebouwd uit honorarium, kosten en BTW. Kosten die door derden in rekening worden gebracht, zoals griffierechten, deurwaarderkosten en leges, worden direct doorberekend.

In de regel wordt bij aanvang van de zaak een voorschot in rekening gebracht. Dit voorschot dient ter dekking van de direct te maken kosten alsmede ter gedeeltelijke dekking van onderhanden werk. Het voorschot blijft gedurende de gehele periode van de bepaalde zaak als zodanig geboekt en wordt verrekend met de einddeclaratie.

‘Neem vrijblijvend contact op

Wilt u meer informatie over onze diensten? Stuur een bericht en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.