Voor 2022 is het indexeringspercentage vastgesteld op 1,9 %. De bedragen voor kinder- en partneralimentatie stijgen ieder jaar op 1 januari met een bepaald percentage. Dit heet het indexeringspercentage. Men bepaalt het indexeringspercentage aan de hand van het loonindexcijfer. De minister van Justitie maakt de hoogte hiervan in november bekend.

Verplicht

De indexering van alimentatie is geregeld in de wet. Het maakt geen verschil of de alimentatie door de rechter is vastgesteld of door partijen onderling is overeengekomen.

Uitzonderingen zijn mogelijk

Partijen kunnen in onderling overleg besluiten om af te zien van wettelijke indexering. Ook kunnen zij samen bepalen dat er op een andere manier wordt geïndexeerd. Partijen moeten dit schriftelijk vastleggen.

Wat als de alimentatieplichtige de verhoging niet betaalt?

Wanneer de alimentatieplichtige de jaarlijkse verhoging niet betaalt, kan de alimentatiegerechtigde het LBIO inschakelen. Deze instantie int vervolgens de achterstallige alimentatie. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de alimentatieplichtige. De achterstallige indexering kun je tot 5 jaar terug opeisen.

Deel dit blog via: